ارائه گواهینامه پذیرش زود هنگام به داوطلبان آزمون دکتری جهت مصاحبه


به اطلاع می رساند پژوهشگرانی که مقالات خود را به کنگره ارسال کرده اند با درخواست داوری زودهنگام و در صورت پذيرش مقاله پس از ثبت نام نهایی ، بلافاصله گواهی رسمی مبنی بر پذیرش مقاله براي آنها صادر خواهد گرديد که جهت ارائه به مصاحبه دکتری و نیز اخذ نمره پایان نامه قابل استفاده می باشد.

شایان ذکر است  که این یک گواهی پذیرش بوده که با سربرگ ، مهر و امضاء کنفرانس در پنل شخصی جهت پرینت ارائه می گردد و علاوه بر این، گواهی های اصلی نیز در زمان کنفرانس به صورت چاپی و مهر برجسته تقدیم خواهند گردید.