تمديد مهلت ارسال مقالات


با توجه به تغيير زمان برگزاري همايش و درخواست های مکرر پژوهشگران گرامی نسبت به ارائه زمان مجدد جهت ارسال مقالات،  بدینوسیله به اطلاع می رساند با توجه به  تصمیم شورای برگزاري همايش، مهلت ارسال مقالات تا 10 آبان ماه 98 تمدید گردید.

شایان ذکر است کلیه پژوهشگرانی که تا کنون موفق به ارسال مقالات خود نگردیده اند می توانند مقالات خود را حداکثر تا تاریخ فوق الذکر از طریق سامانه کاربران سایت همايش ارسال نمایند.